LISTA KANDIDATA ZA ČLANA/ICU UPRAVNOG ODBORA

KLASA: 013-03/18-01/01
URBROJ:251-375/01-02-18-2

Zagreb, 18. siječnja 2018.

 

Na temelju članka 3. i 7. Pravilnika o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore objavljuje se

LISTA KANDIDATA

ZA ČLANA/ICU UPRAVNOG ODBORA

HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

 

1. Anđelko Botica

2. Lovorka Brajković

3. Ingrid Cippico

4. Maja Golec

5. Kamea Jaman

6. Sandra Matošina Borbaš

7. Mladen Mavar

8. Melanija Slaviček

9. Amir Zulić

 

Obrazloženje

Uvjete navedene u Odluci o raspisivanju natječaja za izbor člana/ice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore zadovoljili su kandidati: Anđelko Botica, Lovorka Brajković, Ingrid Cippico, Maja Golec, Kamea Jaman, Sandra Matošina Borbaš, Mladen Mavar, Melanija Slaviček i Amir Zulić.

U skladu s člankom 3. Pravilnika o izboru i opozivu tijela Komore ova Lista kandidata objavljuje se na web stranici Komore.

 

IZBORNO POVJERENSTVO

Željka Kamenov, predsjednica

Leonida Akrap-Dautović, članica

Ivan Vračić, član

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2