ODLUKA O RASPISIVANJU KANDIDACIJSKOG POSTUPKA ZA LISTU PROVODITELJA STRUČNOG NADZORA

KLASA: 013-05/18-05/01
URBROJ: 251-375/01-02-18-1
Zagreb, 02. siječnja 2018.

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 4. Pravilnika o stručnom nadzoru psihologa, Upravni odbor Komore je na svojoj 22. sjednici od 24. studenoga 2017. godine, donio

O D L U K U

o raspisivanju kandidacijskog postupka za Listu psihologa provoditelja stručnog nadzora u 2018. godini

Kandidati za provoditelje stručnog nadzora moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • diplomirani psiholog,
  • osnovna dopusnica,
  • najmanje 10 godine radnog iskustva u području psihološke djelatnosti,
  • uredno ispunjavanje obveza prema Hrvatskoj psihološkoj komori.

Kandidat uz prijavu mora priložiti dokaze o ispunjavanju objavljenih uvjeta i životopis.

Natječaj se raspisuje s početkom od 02. siječnja 2018. godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja na web stranici Komore, tj. do 17. siječnja 2018. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Selska cesta 90A, s naznakom: "Prijava na natječaj za provoditelja stručnog nadzora".

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2