ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ČLANA/ČLANICU UPRAVNOG ODBORA KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 23. sjednici od 06. prosinca 2017. godine donio

O D L U K U
O RASPISIVANJU NATJEČAJA
ZA IZBOR ČLANA/ČLANICU UPRAVNOG ODBORA
HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

I.

Raspisuje se natječaj za 1 člana/članicu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore (u nastavku teksta: Komora).

II.

Kandidati/kandidatkinje mogu podnijeti prijave u roku od 30 dana od dana raspisivanja natječaja, tj. do 11. siječnja 2018. godine.

III.

Lista kandidata/kandidatkinja objavit će se na WEB stranici Komore do 18. siječnja 2018. godine.

IV.

Skupština na kojoj se održati izbor za člana/članicu Upravnog odbora Komore mora se održati do 10. ožujka 2018. godine.

V.

Kandidirati se može svaki/svaka član/članica Komore koji/koja ima osnovnu dopusnicu i obavlja psihološku djelatnost.

Kandidata/kandidatkinju treba predložiti najmanje 20 članova/članica Komore.

Prijedlog se ističe na propisanom obrascu na kojem se predlagači/predlagačice potpisuju, a kandidat/kandidatkinja također pismeno izjavljuje da prihvaća kandidaturu.

Prijedlogu za kandidaturu kandidat/kandidatkinja prilaže životopis.

VI.

Kandidati za člana/članicu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore koji su zadovoljili kriterije Izbornog povjerenstva na Natječaju raspisanom 17. listopada 2017. godine i bili su na Listi kandidata za člana/članicu Upravnog odbora od od 24. studenog 2017., trebaju na Natječaj ponovno dostaviti popunjeni obrazac kojim prihvaćaju kandidaturu za člana/članicu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore.

VII.

Prijave za kandidaturu dostavljaju se preporučeno na adresu: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA, ZAGREB, Selska cesta 90A, s naznakom: „Natječaj za člana/članicu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore“.

KLASA: 013-03/17-01/02
URBROJ:251-375/01-02-17-1

U Zagrebu, 12. prosinca 2017. godine

                                                                    PREDSJEDNICA
                                                                    HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

                                                                    Andreja Bogdan

 

PRILOG:

OBRAZAC ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU UPRAVNOG ODBORA

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA/ICU UPRAVNOG ODBORA

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2