Obavijest članovima


Poštovani članovi i članice Komore,

Temeljem Odluka koje je Upravni odbor Hrvatske psihološke komore donio na 23. sjednici održanoj 06.12.2017. godine, a na kojoj su razmatrane žalbe koje su na kandidacijski postupak uputili kolege Amir Zulić i Anđelko Botica, a uvažavajući kriterije Izbornog povjerenstva i nedostatan vremenski rok za žalbeni postupak, promijenjen je Dnevni red 34. Skupštine Hrvatske psihološke komore koja će se održati prema ranije utvrđenom datumu 09.12.2017. godine u u Velikoj Dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb, s početkom u 15:00 sati. Održavanje Skupštine na kojoj se donosi Godišnji plan rada, Godišnji financijski plan i s njima povezana Odluka o visini članarine za 2018. godinu zakonska je obaveza Hrvatske psihološke Komore. Do 30. studenog nije pristigao ni jedan pisani protuprijedlog u pisanom obliku s obrazloženjem.

Upravni odbor većinom glasova donio je sljedeće odluke:

 1. Na 34. sjednici Skupštine HPK neće se provesti izbori za člana/članicu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore.
   
 2. Izbori za člana/članicu Etičkog odbora bit će održani na 34. sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore.
   
 3. Izbori za člana/članicu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore održat će se u siječnju 2018. godine.
   
 4. Natječaj za izbor člana/članice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore bit će raspisan od 11. prosinca 2017. godine i trajat će do 11. siječnja 2018. godine.
   
 5. Kandidati za člana/članicu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore koji su zadovoljili kriterije Izbornog povjerenstva dužni su pri ponovljenom Natječaju dostaviti popunjeni obrazac kojim prihvaćaju kandidaturu za člana/članicu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore.
   

U skladu s navedenim odlukama Upravnog odbora HPK i dospjelim potvrdama za sudjelovanje na 34. sjednici Skupštine predstavnika drugih pozvanih institucija, mijenja se Dnevni red 34. Skupštine Hrvatske psihološke Komore:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ uzvanika (15,00-15,20)
   
 2. Usvajanje Dnevnog reda (15,20 – 15,25)
   
 3. Izbori za člana/članicu Etičkog odbora HPK (15,25 – 15,40)
   
 4. Izvješće o radu HPK lipanj – prosinac 2017. (15,40 – 16,00)
   
 5. Analiza financijskog poslovanja do 15.11.2017.(16,00 – 16,15)
   
 6. Odluka o utvrđivanju postotka o preraspodjeli sredstava na stavkama financijskog plana (16,15 - 16,20)
   
 7. Odluke o značajnijim odstupanjima nastalih prihoda i rashoda usvojenog financijskog plana (16,20 - 16,25)
   
 8. Povjerenica za informiranje dr. sc. Anamarija Musa: Komore i profesija: kvaliteta putem transparentnosti (16,30 - 17,00)
   
 9. Prijedlog Plana rada za 2018. (17,10 - 17,20)
   
 10. Prijedlog Financijskog plana za 2018. (17,20 - 17,40)
   
 11. Odluka o visini članarine za 2018. (17,40 – 18,00)
   
 12. Odluka o rasponu bodova za naknade tijelima HPK (18,00 - 18,10)
   
 13. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za člana/članicu Etičkog odbora HPK (18,10 - 18,15)
   
 14. Domjenak (18,15-18,45)


Ljubazno molimo članove/članice koji namjeravaju postaviti pitanje u pogledu pojedine točke Dnevnog reda, da zbog efikasnije organizacije rada Skupštine i pridržavanja satnice, dostave u pisanom obliku sadržaj pitanja i točku Dnevnog reda na koje se pitanje odnosi do ponoći (24,00) 08.12.2017. godine na e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr, odnosno, u pisanom obliku prigodom registracije sudionika uoči održavanja Skupštine. U obzir će se uzeti samo ona pitanja čiji su odgovori potrebni za prosudbu prijedloga i odluka koje su na Dnevnom redu Skupštine.

Srdačan pozdrav,

Andreja Bogdan
predsjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore
predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2