LISTA KANDIDATA ZA ČLANA/ICU UPRAVNOG ODBORA

KLASA: 013-03/17-01/01
URBROJ:251-375/01-02-17-2

Zagreb, 24. studenog 2017.

 

Na temelju članka 3. i 7. Pravilnika o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore objavljuje se

LISTA KANDIDATA

ZA ČLANA/ICU UPRAVNOG ODBORA

HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

 

1. Ingrid Cippico

2. Kamea Jaman

3. Sandra Matošina Borbaš

4. Mladen Mavar

5. Melanija Slaviček

 

Obrazloženje

Uvjete navedene u Odluci o raspisivanju natječaja za izbor člana/ice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore zadovoljili su kandidati: Ingrid Cippico, Kamea Jaman, Sandra Matošina Borbaš, Mladen Mavar i Melanija Slaviček.

U skladu s člankom 3. Pravilnika o izboru i opozivu tijela Komore ova Lista kandidata objavljuje se na web stranici Komore.

 

IZBORNO POVJERENSTVO

Željka Kamenov, predsjednica

Leonida Akrap-Dautović, članica

Ivan Vračić, član

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2