Mentorstvo polaznicima edukacije za stjecanje posebne dopusnice u medicini rada - obavijest

Psiholozi zainteresirani za mentorstvo polaznicima edukacije za stjecanje posebne dopusnice u medicini rada, koji zadovoljavaju uvjete 5 godina radnog staža u medicini rada s posebnom dopusnicom za područje medicine rada , a još se ne nalaze na listi mentora, trebaju podnijeti zahtjev Hrvatskoj psihološkoj komori te priložiti slijedeće:

1. dokaz o trenutnom zaposlenju u medicini rada (zaposleni psiholozi podnose presliku važećeg ugovora o radu i potvrdu poslodavca kojom to potvrđuju, a psiholozi privatnici presliku važećeg ugovora o poslovnoj suradnji sa specijalističkom ordinacijom medicine rada)

2. dokaze o stažu u medicini rada u trajanju od 5 ili više godina (zaposleni psiholozi podnose preslike  ugovora o radu, a psiholozi privatnici presliku ugovora o poslovnoj suradnji sa specijalističkom ordinacijom medicine rada - ako to nije dokazano sadržajem priložene dokumentacije za t. 1)

Zahtjev i dokumentacija dostavljaju se e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr
ili poštom na adresu: Hrvatska psihološka komora, Iblerov trg 9, 10000 Zagreb.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2