POZIV NA UPUĆIVANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POSEBNE DOPUSNICE U PODRUČJU PSIHOLOGIJE SPORTA

Na sastanku Skupštine HPK održanom 18. travnja 2015. donesen je Elaborat o posebnim dopusnicama iz područja psihologije sporta-psihološke pripreme sportaša.

Obavještavaju se psiholozi koji ispunjavaju kriterije iz Elaborata da mogu podnijeti zahtjev Povjerenstvu za izdavanje posebnih dopusnica.

Zahtjev se predaje na obrascu koji se nalazi u prilogu, a prilažu mu se dokumenti prema uvjetima sadržanim u Elaboratu te potvrda o uplati troškova izdavanja posebne dopusnice.

Troškovi izdavanja posebne dopusnice iznose 300,00 kuna, a uplaćuju se na žiro-račun Komore IBAN: HR1123600001101712980, model plaćanja: 67, poziv na broj: OIB i navođenje svrhe uplate.


Prilozi:

Zahtjev za izdavanje posebne dopusnice u području psihologije sporta

Elaborat o posebnim dopusnicama iz područja psihologije sporta-psihološke pripreme sportaša

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2