Zahtjev za obnavljanje osnovne dopusnice

 

Zahtjev za obnavljanje osnovne dopusnice podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka od šest godina od izdavanja osnovne dopusnice.

Za obnovu dopusnice potrebno je sakupiti 120 bodova u razdoblju važenja dopusnice. Bodovi nisu prenosivi u naredno razdoblje.

Psiholozi koji nisu u tom razdoblju sakupili potreban broj bodova dužni su pristupiti ispitu za provjeru stručnosti pred povjerenstvom koje imenuje Povjerenstvo za stručno usavršavanje.

Evidencija bodova pojedinog člana nalazi se na zaštićenom dijelu web-stranica Komore, te Vam je dostupna nakon što se preko korisničkog računa logirate na iste. Stručna usavršavanja koja se ne nalaze u evidenciji potrebno je prijaviti Povjerenstvu za stručno usavršavanje na propisanom obrascu, kako bi moglo izvršiti njihovu kategorizaciju i bodovanje.

Troškovi obnavljanja osnovne dopusnice iznose 100,00 kuna, a uplaćuju se na žiro-račun Komore IBAN: HR1123600001101712980, model plaćanja: 67, poziv na broj: OIB i navođenje svrhe uplate.

Uredno ispunjen zahtjev i potvrda o uplati dostavljaju se poštom na adresu: Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb, faksom na broj 01-3013-815 ili e-mailom na hpk@psiholoska-komora.hr

Članovi Komore koji se u Registru članova vode kao nezaposleni, a u međuvremenu su sklopili Ugovor o radu, dužni su zahtjevu priložiti i presliku radne knjižice.

 

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za osnovne dopusnice.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon: 13 - 18h
fax: + 385 1 3013815       uto-pet: 9 - 14h
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2