Zahtjev za učlanjenje

 

Psiholozi koji obavljaju psihološku djelatnost obavezno se učlanjuju u Komoru, temeljem zahtjeva za učlanjenje, čime stječu pravo upisa u Registar članova Komore.

Zahtjevu za učlanjenje prilažu se Evidencijski list člana, dokazi o navodima iz Evidencijskog lista te, za zaposlene psihologe, Izjava o prihvaćanju plaćanja mjesečne članarine Komori.

O promjeni podataka u Registru članova član je dužan obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka promjene.

Učlanjenje i upis u Registar članova Komore vrši se bez naknade.

Visinu članarine utvrđuje Skupština Komore Odlukom o visini članarine za tekuću godinu.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon: 13 - 18h
fax: + 385 1 3013815       uto-pet: 9 - 14h
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2