Poziv Povjerenstva na pravilno i redovito prijavljivanje stručnog usavršavanja

Poštovane kolegice i kolege!

U Tajništvo Hrvatske psihološke komore svakodnevno se zaprima velik broj potvrdnica o stručnom usavršavanju, bez adekvatnih prijavnica, kao i prijave stručnog usavršavanja iz „davne“ 2004.g. ili 2005.g. iako se već nalazimo u razdoblju „produženih osnovnih dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti, čime gomilamo nepotrebnu dokumentaciju i usporavamo bodovanje edukacija.

U cilju bolje organizacije rada Povjerenstva za stručno usavršavanje, a posljedično unosu i uvidu u stanje bodova ostvarenih stručnim usavršavanjem, apeliramo na sve kolegice i kolege psihologe da:

- stručna usavršavanja prijavljuju na za to propisanim obrascima koji su sastavni dio  Pravilnika o stručnom usavršavanju,

- uz prijavu stručnog usavršavanja i Potvrdnicu dostave sažetak predavanja, satnicu (seminara, tribine, radionice), te popis sudionika na originalnom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o stručnom usavršavanju,

- organizatori stručnog usavršavanju dostave popis sudionika 15 dana po završetku edukacije,

-  stručna usavršavanja prijavljuju odmah po njihovu završetku a ne tek prilikom podnošenja zahtjeva za produljenje osnovne dopusnice,

- ako im je istekla osnovna dopusnica, a obavljaju psihološku djelatnost, podnesu zahtjev za produljenje osnovne dopusnice; prije toga potrebno je provjeriti stanje bodova temeljem stručnog usavršavanja, te podmiriti članarinu HPK,

-  psiholozi koji više ne obavljaju psihološku djelatnost (umirovljenici, a ne obavljaju psihološku djelatnost, psiholozi koji obavljaju drugu djelatnost a ne psihološku, nezaposleni, psihologinje i psiholozi na porodiljnom dopustu i sl.) da o tome žurno obavijeste Tajništvo HPK da bi izbjegli sankcije sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti.

U nadi da ćemo zajedničkim naporima unaprijediti rad Hrvatske psihološke komore, srdačno,                                                                    

Predsjednica
Povjerenstva za stručno usavršavanje

Marina Štimac

U Zagrebu, 25. listopada 2012.g.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2