ODRŽANA 20. SJEDNICA SKUPŠTINE HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

U subotu, 24. ožujka 2012. godine, u prostorima Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba održana je 20. sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore na kojoj su usvojeni Izvještaj o radu Komore i Financijsko izvješće za 2011. godinu, donijeta je odluka o visini članarine za 2012. godinu, te Plan rada i Financijski plan za 2012. godinu.

Osim toga, održani su i izbori za tijela Komore, te su tajnim glasovanjem izabrani:

- u Upravni odbor: Andreja Bogdan, Ingrid Cippico i Sanja Mršić Husar,

- u Nadzorni odbor: Daniel Antunović, Gorana Hitrec, Gordana Kuterovac Jagodić, Margareta Mesić i Martina Ožanić Jukić,

- u Etički odbor: Jadranka Čačić Masnjak, Jasminka Despot Lučanin, Marina Grubić, Vesna Ivasović i Mirjana Pernar,

- u Sud časti I. stupnja: Andreja Brajša Žganec, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Jelena Mustapić, Ida Šintić Verem i Amir Zulić, te

- u Sud časti II. stupnja: Valerija Hauptfeld, Biserka Jakšić, Damir Lučanin, Dalibor Mesić i Daria Vuger Kovačić.

Izabranim kolegicama i kolegama čestitamo na izboru, a 21. sjednicu Skupštine Komore najavljujemo za studeni ove godine u Dubrovniku tijekom 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa.

Koristimo priliku zahvaliti se ravnateljici, te kolegicama i kolegama Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba na susretljivosti i dopuštenju korištenja prostora Poliklinike za održavanje sjednice Skupštine, kao i na pomoći prilikom organizacije i rada Skupštine.

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2