Edukacija MINDFULNESS IN SPORT i 4. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ PSIHOLOGIJE SPORTA, Zagreb, 25.-26.6.2022.

Poštovani, 

obavještavamo vas da će, u organizaciji Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva, Adam Kocian (mental performance coach, Hungry ahtlete, Slovačka) i Renata Barić (sportska psihologinja, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) održati jednodnevnu edukaciju za psihologe pod naslovom: MINDFULNESS IN SPORT

Edukacija će se održati na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u subotu, 25.06.2022. od 9:00 do 17:00 sati.

Na simpoziju pod naslovom "REACH YOUR FULL POTENTIAL WITH SPORT PSYCHOLOGY" koji će se održati dan kasnije svoja će predavanja održati veći broj stručnjaka iz područja psihologije sporta.  

Simpozij će se održati na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u nedjelju, 26.06.2022. od 9:00 do 17:00 sati.

Sudjelovanje psihologa na edukaciji i simpoziju bodovat će se prema pravilniku Hrvatske psihološke komore.

Letak s informacijama o simpoziju i edukaciji te registracijski obrazac za simpozij i/ili edukaciju nalaze se u prilogu.

Dodatne informacije možete potražiti putem e-maila: psihologija.sporta@kif.hr

U ime organizacijskog odbora, srdačno Vas pozdravljam!

prof.dr.sc. Renata Barić predsjednica organizacijskog odbora 

 

Prilozi:

Letak s informacijama o simpoziju i edukaciji

Registracijski obrazac

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2