POZIV NA 47. (IZBORNU) SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

KLASA: 025-03/22-01/01
URBROJ: 251-375/01-01-22-1
Zagreb, 15. ožujka 2022.

 

POZIV NA 47. (IZBORNU) SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE
 

Poštovane članice i članovi Hrvatske psihološke komore,

Zbog epidemioloških mjera, odnosno i nemogućnosti okupljanja većeg broja osoba uslijed pandemije bolesti COVID-19, 47. sjednica Skupštine, održat će se dopisnim putem.

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, pozivam Vas na 47. Skupštinu Hrvatske psihološke komore i predlažem sljedeći Dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika 45. i 46. sjednice Skupštine

3. Usvajanje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

4. Usvajanje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju

5. Izbori za člana/članicu Upravnog odbora

6. Razrješenje člana/članice Nadzornog odbora (na osobni zahtjev)

7. Svečana dodjela Godišnje nagrade Hrvatske psihološke komore „Snježana Biga-Friganović“ i Zahvalnica Komore za 2021. godinu

Materijali za 47. sjednicu Skupštine biti će objavljeni na mrežnim stranicama Komore najkasnije 21. ožujka 2022. godine te dostupni članovima Komore prijavom putem korisničkog računa.

Poveznica putem koje ćete moći pratiti dodjelu Godišnje nagrade Hrvatske psihološke komore „Snježana Biga-Friganović“ i Zahvalnica Komore za 2021. godinu biti će objavljena na mrežnoj stranici Komore za trajanja sjednice Skupštine.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na 47. sjednici Skupštine obavezno potvrdite Tajništvu Komore do 25. ožujka 2022. godine, e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr. Ukoliko u roku od 48 sati ne zaprimite e-mail s automatskom potvrdom o zaprimanju, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore sljedećeg radnog dana od 10:00 do 14:00 sati na telefon 01 3014 001.

Ukoliko ste suglasni da Vaši osobni podaci (ime, prezime i članski broj) budu dostupni Izbornom povjerenstvu potrebno je da e-mailom uz prijavu dostavite skeniranu ispunjenu i vlastoručno potpisanu privolu koja je privitak ovom pozivu. Uskraćivanje suglasnosti neće utjecati na vaše pravo sudjelovanja odnosno glasanja na sjednici Skupštine.

Kako bi se osiguralo statutarno pravo članova Skupštine na raspravu i postavljanje pitanja, organizirati će se ZOOM sastanak, a putem e-maila svi članovi prijavljeni na sjednicu Skupštine dobit će poveznicu uz naznačeno vrijeme održavanja.

Nakon isteka roka za prijavu za sudjelovanje na sjednici Skupštine, Komora će Vam dostaviti na adresu navedenu u prijavi, materijale (upute za tajno i javno glasanje) i glasačke listiće.

1. Glasački listić za točke dnevnog reda za koje je glasanje javno (1., 2., 3. i 4.),

2. Glasački listić (tajni) za provođenje izbora za članicu Upravnog odbora i razrješenje članice Nadzornog odbora (5. i 6.) u zatvorenoj omotnici,

3. Kovertu u koju ćete zatvoriti Glasački listić za provođenje izbora za članicu Upravnog odbora i razrješenje članice Nadzornog odbora,

4. Privolu,

5. Adresiranu i frankiranu kovertu u koju ćete staviti prethodno zapakiranu kovertu sa glasačkim listićem za provođenje izbora za članicu Upravnog odbora i razrješenje članice Nadzornog odbora i glasački listić po točkama dnevnog reda za koje je glasanje javno.

Ukoliko ste suglasni da se Vaše ime i prezime objavi u popisu sudionika ove Skupštine na mrežnim stranicama, u dijelu dostupnom samo članovima Komore, potrebno je priloženu Privolu ispuniti, potpisati i dostaviti zajedno sa glasačkim listićima Komori. Ni u kojem slučaju neće biti javno objavljeno kako ste glasali, već samo da ste sudjelovali.

Glasačke listiće i eventualnu privolu zapakirane na opisani način poslati ćete  preporučenom pošiljkom u Tajništvo Komore najkasnije do 09. travnja 2022. godine, te će se u obzir uzeti samo one pošiljke koje zaključno sa navedenim datumom budu predane pošti. Zapisnik o broju pristiglih koverti i glasačkih listića 47. sjednice Skupštine sačinit će javni bilježnik, u tajnom glasanju broji i rezultate utvrđuje Izborno povjerenstvo, a za zaprimanje dopisnih glasova poštom zaduženo je Tajništvo.

Zahvaljujem svima na sudjelovanju.

S poštovanjem,

Dejvid Zombori, predsjednik Hrvatske psihološke komorePrilog: Privola

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2