Zahtjev za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije

Psiholozi koji zadovoljavaju uvjete za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije (priznavanje statusa kliničkog psihologa) utvrđene Pravilnikom o priznavanju statusa kliničkog psihologa mogu Komori podnijeti zahtjev kojem prilažu:

  • dokaze iz kojih je razvidno udovoljavanje kriteriju radnog iskustva na poslovima iz područja kliničke psihologije, sukladno odredbama Pravilnika,
  • dokaze iz kojih je razvidno udovoljavanje kriteriju dodatne izobrazbe iz područja kliničke psihologije, sukladno odredbama Pravilnika,
  • dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije/priznavanje statusa kliničkog psihologa
  • dokaz o uplati upravne pristojbe

Naknada: 300,00 kn

Odlukom o naknadama KLASA: 401-01/21-01/07 URBROJ: 251-375/01-02-21-3 od 30. srpnja 2021. određeno je da troškovi postupka priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije/priznavanje statusa kliničkog psihologa iznose 300,00 kuna, a uplaćuju se na žiro-račun Komore IBAN: HR1123600001101712980, model plaćanja: 67, poziv na broj: OIB, uz navođenje svrhe uplate.

Upravna pristojba: ne naplaćuje se

Uredno ispunjen zahtjev i prilozi dostavljaju se poštom na adresu: Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb, faksom na broj 01-3013-815 ili e-mailom na hpk@psiholoska-komora.hr

O zahtjevu odlučuje nadležno Povjerenstvo.
 

Prilog:

  1. Pravilnik o priznavanju statusa kliničkog psihologa
  2. Standardi rada kliničkih i zdravstvenih psihologa

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2