Zahtjev za priznavanje statusa kliničkog psihologa

Psiholozi koji zadovoljavaju uvjete za priznavanje statusa kliničkog psihologa utvrđene Pravilnikom o priznavanju statusa kliničkog psihologa mogu Komori podnijeti zahtjev kojem prilažu:

  • dokaze iz kojih je razvidno udovoljavanje kriteriju radnog iskustva na poslovima iz područja kliničke psihologije, sukladno odredbama Pravilnika,
  • dokaze iz kojih je razvidno udovoljavanje kriteriju dodatne izobrazbe iz područja kliničke psihologije, sukladno odredbama Pravilnika,
  • dokaz o podmirenim troškovima postupka,
  • te ispunjeni Evidencijski list.

Obrazac je moguće preuzeti klikom na Download u gornjem desnom uglu web-stranice.

Troškovi postupka priznavanja statusa kliničkog psihologa iznose 300,00 kuna, a uplaćuju se na žiro-račun Komore IBAN: HR1123600001101712980, model plaćanja: 67, poziv na broj: OIB, uz navođenje svrhe uplate.

Uredno ispunjen zahtjev i potvrda o uplati dostavljaju se poštom na adresu: Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb, faksom na broj 01-3013-815 ili e-mailom na hpk@psiholoska-komora.hr

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za priznavanje statusa kliničkog psihologa.

 

Prilog: Pravilnik o priznavanju statusa kliničkog psihologa

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2