Sustav bodovanja stručnog usavršavanja psihologa

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE

specijalizacija (dvogodišnji poslijediplomski specijalistički studij proveden od strane ovlaštene institucije u Republici Hrvatskoj)

60 bodova (2 godine = 60 bodova)

ostala specijalistička usavršavanja (poslijediplomska usavršavanja kraća od 2 godine od strane ovlaštene institucije u Republici Hrvatskoj)

do 60 bodova

– bodovi se dodjeljuju proporcionalno duljini trajanja specijalizacije)


EDUKACIJE ZA PSIHOLOŠKE TRETMANE

edukacija za psihološke tretmane priznata  polaznicima od strane Komore kao psihoterapijska edukacija

za 100 sati godišnje 30 bodova, odnosno  proporcionalno prema broju sati u godini

edukacije za ostale psihološke tretmane

 

Certifikat za završenu edukaciju za SVE psihološke tretmane

za 100 sati godišnje 30 bodova, odnosno proporcionalno prema broju sati u godini
 

20 bodova

Ukoliko je supervizija sastavni dio edukacije za psihološke tretmane, ne boduje se posebno, već unutar bodovanja edukacije za psihološke tretmane.

Za dodjeljivanje potvrdnica o edukaciji za psihološke tretmane polaznik edukacije, u slučaju pojedinačne prijave, treba donijeti potvrdu voditelja edukacije na kraju edukacijske godine.


MENTORSTVA I SUPERVIZIJE

specijalistička praksa tijekom jednog mjeseca

10 bodova

Grupni mentorsko–konzultativni rad u svrhu povećanja kompentencija u praktičnoj primjeni prethodno stečenih znanja i vještina, a uz prethodnu suglasnost Komore

mentor/konzultant 1 boda za 4 sata mentorstva odnosno konzultacije

polaznik 1 bod za 4 sata mentorstva odnosno konzultacije

Grupna supervizija psihološkog rada koju vodi licencirani supervizor

supervizor 2 boda za 2 sata supervizije

supervizant 1 bod za 2 sata supervizije


ČLANCI U STRUČNIM l ZNANSTVENIM ČASOPISIMA ILI U PUBLIKACIJAMA

a) tiskani u časopisu koji se citira u selektivnim tercijarnim publikacijama:
Current Contents-u, Science Citation Indeks-u i Social Science Citation Indeks-u, PsychoInfo

b) tiskan u časopisu koji je citiran u selektivnim sekundarnim publikacijama, te zbornicima radova s međunarodnom recenzijom

c) tiskan u neselektivnim publikacijama, te u zbornicima radova sa skupova s domaćom recenzijom ili bez recenzije

ukupno 35 bodova:
- prva tri autora – svaki 35 bodova
- ostali autori zajedno svaki jednaki dio od ukupno 35 bodova

ukupno 30 bodova:
- prva tri autora – svaki 30 bodova
- ostali autori zajedno svaki jednaki dio od ukupno 30 bodova

ukupno 20 bodova:
- prva tri autora – svaki 20 bodova
- ostali autori zajednosvaki jednaki dio od ukupno 20 bodova

knjiga

a) sveučilišni udžbenik


 

b) stručna knjiga i monografija


 


c) popularna knjiga

 

     d) stručni priručnik i ostalo

 

ukupno 60 bodova:
- prva tri autora svaki 60 bodova
- ostali koautori zajedno svaki jednaki dio
od ukupno 60 bodova

ukupno 50 bodova:
-prva tri autora svaki 50 bodova
-ostali koautori zajedno svaki jednaki dio od ukupno 50 bodova

ukupno 40 bodova:
-prva tri autora svaki 40 bodova
-ostali koautori zajedno svaki jednaki dio od

ukupno 30 bodova:
-prva tri autora svaki 30 bodova
-ostali koautori zajedno svaki jednaki dio od ukupno 30 bodova

urednik knjige

a) sveučilišnog udžbenika

 


b) stručne knjige

c) popularne knjige

d) monografija ili stručni priručnik

 

ukupno 40 bodova:
- prva tri urednika - svaki 40 bodova
- ostali urednici zajedno svaki jednaki dio od ukupno 40 bodova

30

20

10

 recenzija knjige

8 bodova

poglavlje u knjizi

a) sveučilišni udžbenik

 

 

b) stručna knjiga

c) popularna knjiga

d) monografija ili stručni priručnik

ukupno 25 bodova:
- prva tri autora - svaki 20 bodova
- ostali koautori zajedno svaki jednaki dio od ukupno 20 bodova

 

20

15

10

glavni urednik časopisa

            a) cc

            b) selektivne

            c) neselektivne

 

25 bodova godišnje

20

15

urednik zbornika radova

a) s međunarodnom recenzijom

b) s domaćom recenzijom

c) bez recenzije

 

20

15

10

Predstavljanje knjige nije stručno usavršavanje, osim kada je dio predavanja ili obrade stručne teme.


STUDIJSKI BORAVCI

studijski boravci u Hrvatskoj s mentorom

trajanje šest mjeseci ili više 20 bodova, a manje od šest mjeseci proporcionalni dio od 20 bodova prema dužini trajanja studijskog boravka

studijski boravci u inozemstvu s mentorom

trajanje šest mjeseci ili više 40 bodova, a manje od šest mjeseci proporcionalni dio od 40 bodova prema dužini trajanja studijskog boravka

Obavljeni studijski boravak dokumentira se potvrdom mentora studijskog boravka i ustanove/organizacije u okviru koje je obavljen studijski boravak.

 

SUDJELOVANJE NA KONGRESIMA, KONFERENCIJAMA, SIMPOZIJIMA l ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA

Kongresi, konferencije, simpoziji i znanstveni i stručni skupovi su redoviti ili povremeni sastanci većeg broja stručnjaka radi raspravljanja znanstvenih i/ili stručnih tema i važnih pitanja, uspostavljanja osobnog kontakta, razmjene iskustava, a mogu imati međunarodni i domaći karakter.

- DOMAĆI SKUP

TRAJANJE

POZVANI PREDAVAČ

AKTIVNI SUDIONIK

PASIVNI SUDIONIK

1 dan

19

14

9

2 dana

22

17

12

3 dana

25

20

15

- MEĐUNARODNI SKUP

TRAJANJE

POZVANI PREDAVAČ

AKTIVNI SUDIONIK

PASIVNI SUDIONIK

1 dan

27

22

12

2 dana

31

26

16

3 dana

35

30

20

Dan ima trajanje od minimalno 6,5 sati.

Domaći skup je onaj koji se održava u našoj zemlji, koja je i organizator tog skupa (stručno tijelo ili ustanova iz Hrvatske).

Međunarodni skup je onaj koji se održava u inozemstvu, ili se održava u našoj zemlji ali je međunarodna organizacija organizator tog skupa (stručno tijelo ili ustanova iz inozemstva ili iz više zemalja).

Pasivno i aktivno sudjelovanje na kongresu, konferenciji, znanstveno-stručnom skupu dokumentira se potvrdnicom o prisustvovanju i programom skupa, a aktivno potvrdom o prisustvovanju i objavljenim sažetkom rada i programom skupa.


STRUČNI TEČAJEVI

Stručni tečajevi su (pretežno kratke, minimalno 3 dana) obuke za stjecanje cjelovitog znanja i umijeća iz nekog specifičnog područja, uključuju provjeru znanja po završetku tečaja, te po završetku osposobljavaju polaznika za praktičnu i cjelovitu upotrebu specifičnog postupka, metode, tehnike i sl.

Stručni tečajevi s provjerom znanja

predavač

slušač

25 bodova

15 bodova

Po završetku tečaja polaznik dobiva potvrdnicu na kojoj je označena vrijednost tečaja u bodovima i koja služi kao dokument za priznanje trajne izobrazbe.


SEMINARI I RADIONICE I STRUČNI TEČAJEVI BEZ ISPITA

Seminari, radionice i stručni tečajevi bez ispita su kraći oblik praktičnih vježbi koje predstavljaju proširenje znanja u nekom području, a ne podrazumijeva nužno cjelovitost osposobljavanja za primjenu određene tehnike ili pristupa.

TRAJANJE

PREDAVAČ

SLUŠAČ

1 dan

10 bodova

6 bodova

2 dana

13 bodova

8 bodova

3 dana

15 bodova

10 bodova


SASTANCI STRUČNIH SEKCIJA, STRUČNA PREDAVANJA NA TRIBINAMA I OKRUGLI STOLOVI

sastanci stručnih sekcija i stručna predavanja na tribinama

sastanci stručnih društava, sastanci županijskih i stručnih vijeća

predavač

slušač

8 bodova

5 bodova

0krugli stolovi

voditelj i aktivni sudionici

slušači

8 bodova

5 bodova

Sastanci stručnih sekcija trebaju obrađivati najmanje jednu stručnu temu. Kada se obrađuje jedna tema: minimalno je 45 min. predavanja i 30 min. rasprave, a kada se obrađuje više tema minimalno je 30 min. predavanja i 15 min. rasprave po temi. Povjerenstvu se dostavlja kratki zapisnik u kojem moraju biti: dnevni red, popis imena predavača s popisom tema, sažeci izlaganja, trajanje izlaganja, popis prisutnih.

Okrugli stolovi sazivaju se na neku stručnu temu i minimalno traju 45 min. uz 30 min. rasprave. Povjerenstvu se dostavlja kratki zapisnik u kojem moraju biti: temeljne točke rasprave, ime voditelja, popis imena aktivnih sudionika, trajanje izlaganja, popis prisutnih 

Sastanci Županijskih vijeća psihologa mogu se bodovno vrednovati istovjetno sastancima stručne sekcije psihologa, ako pridonose stručnom psihološkom usavršavanju.ZNANSTVENI STUPNJEVI

magisterij znanosti

60 bodova

doktorat znanosti

90 bodova


 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU
(primjenjuju se od 21.11.2011.)

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU 
(primjenjuju se od 20.12.2012.)

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2