Stručno usavršavanje psihologa

Nakon što ostvare pravo na samostalno obavljanje psihološke djelatnosti, psiholozi imaju pravo i dužnost obnavljati i dalje usavršavati svoja znanja i vještine i obavezni su stručno se usavršavati radi stjecanja uvjeta za produženje osnovne i posebne dopusnice.

Oblici stručnog usavršavanja psihologa su:
- specijalizacije,
- edukacije za psihološke tretmane,
- mentorstva i supervizije,
- članci u stručnim i znanstvenim časopisima ili publikacijama, recenzije i knjige,
- studijski boravci,
- sudjelovanje u radu kongresa, konferencija, simpozija, znanstvenih i stručnih skupova,
- poslijediplomski tečajevi, seminari, radionice i savjetovanja,
- sastanci sekcija i psiholološke tribine,
- magisteriji i doktorati znanosti.


Provjera stučnosti psihologa za razdoblje od 6 godina provodi se vrednovanjem stručnog usavršavanja sustavom bodovanja.

Smatra se da psiholog ima potrebnu razinu stručnosti ako je u razdoblju od 6 godina stekao 120 bodova.


Psiholozi koji iz objektivnih razloga ne ostvare potreban broj bodova za obnavljanje dopusnice, trebaju pristupiti Ispitu za provjeru stručnosti psihologa.

Ispit za provjeru stručnosti psihologa provodi se u pisanoj formi, a sadrži pitanja iz općeg i posebnog dijela. Opći dio ispita odnosi se na Zakon o psihološkoj djelatnosti i pripadajuće pravilnike, a posebni dio ispita na područja primijenjene psihologije (kliničke, školske, industrijske psihologije i medicine rada).

Troškovi polaganja ispita za provjeru stručnosti iznose 800,00 kuna, a uplaćuju se na žiro-račun Komore broj: 2360000-1101712980, model: 67, poziv na broj: OIB, uz naznaku svrhe uplate.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2