Objava akata, odluka i službenih stavova tijela HPK

Hrvatska psihološka komora nema službenu stranicu na društvenim mrežama i platformama (Facebook i dr.). Za objave na stranicama koje koriste ime Hrvatske psihološke komore ili njenih članova, Hrvatska psihološka komora ne snosi nikakvu odgovornost za iznesene savjete i stavove. Akti, odluke i službeni stavovi tijela Hrvatske psihološke komore objavljuju se na službenoj mrežnoj stranici www.psiholoska-komora.hr.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2