Hrabri telefon: Webinari o telefonskom i e-savjetovanju

Mia Roje Đapić: SAVJETODAVNI RAZGOVOR I SPECIFIČNI TIPOVI POZIVA

https://www.youtube.com/watch?v=6-QbEwGBEMA&feature=youtu.be

Ines Rezo: SAVJETODAVNI RAZGOVOR PUTEM TELEFONA – ŠTO I KAKO?

https://www.youtube.com/watch?v=9Cm5lYC95Ps&feature=youtu.be

Anamarija Vuić: EMOCIONALNO TEŠKI I UZNEMIRUJUĆI POZIVI

https://www.youtube.com/watch?v=rhIoM_Rbqjs&feature=youtu.be

Anamarija Vuić: E-SAVJETOVANJE

https://www.youtube.com/watch?v=8YN4Td_X0eE&feature=youtu.be

Sena Puhovski: ŠTO NAKON TRAUMATSKOG DOGAĐAJA? PODRŠKA PUTEM TELEFONSKOG SAVJETOVANJA

https://www.youtube.com/watch?v=Jk8lpvnYyxM&feature=youtu.be

Ana Marija Španić: SPECIFIČNOSTI PROCESA SAVJETOVANJA, POSREDNA TRAUMATIZACIJA POMAGAČA I VAŽNOST BRIGE ZA VLASTITO MENTALNO ZDRAVLJE 

https://www.youtube.com/watch?v=m2BhN8B0ttw&feature=youtu.be

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2