Popis posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava

Sukladno odredbama članka 25. Zakona o psihološkoj djelatnosti, psihodijagnostička sredstva koja se nalaze na Popisu posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava mogu upotrebljavati samo psiholozi.

Posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva zabranjeno je, u cjelini ili u dijelovima, preslikavati i na bilo koji način davati na uvid neovlaštenim osobama, a ova zaštita obvezuje psihologe, izdavače i distributere psihodijagnostičkih sredstava, korisnike psihodijagnostičkih sredstava, pomoćno osoblje, korisnike psiholoških usluga i sve druge sudionike u psihodijagnos­tičkom procesu.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon, sri: 10 - 17h
fax: + 385 1 3013815       uto, čet, pet: 9 - 14h
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2