Popis izdavača testova u Republici Hrvatskoj

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Savska cesta 64
 
10000 Zagreb

OIB 91547293790
Odgovorna osoba: Majda Jelenčić 

Naklada Slap d.o.o.
Dr. F. Tuđmana 33, pp 78
10450 Jastrebarsko

OIB 70108447975
Odgovorna osoba: Biserka Matešić

Drenovac j.d.o.o.
B.Magovca 147
10000 Zagreb
OIB 96144005945
Odgovorna osoba: Tamara Drenovac

Aleksandar Momirović
Balokovićeva 43
10000 Zagreb

OIB 44538767405
Odgovorna osoba: Aleksandar Momirović

Dževdet Hadžiselimović
Krležina 35
52000 Pula

OIB 44726181020
Odgovorna osoba: Neala Ambrosi-Randić

Andreja Kostelić Martić i Nataša Jokić-Begić
Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju
Slovenska 13
10000 Zagreb
OIB 14599027597
Odgovorna osoba: Andreja Kostelić Martić

Selekcija d.o.o., za poslovno savjetovanje, izdavaštvo i usluge
Gundulićeva 26a
21000 Split

OIB 60985817812
Odgovorna osoba: Slobodan Jović

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2