Edukacija Izvršne funkcije i ponašanje kod neurorizične djece i djece s razvojnim teškoćama-1. dio

Udruga „Centar za psihološku edukaciju i pomoć-
- FORMA VIVA“       
Kačićeva 18, Zagreb               
OIB 88536229307; MB 4070143

 

POZIV NA EDUKACIJU

 

Pozivamo Vas na sudjelovanje u edukaciji "IZVRŠNE FUNKCIJE I PONAŠANJE KOD NEURORIZIČNE DJECE I DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA - 1. DIO"

Prvi dio edukacije o radu psihologa s neurorizičnom djecom  i djecom s teškoćama u razvoju održan je u 2018. g. U prethodnoj edukaciji sudionici su usvojili strukturirano znanje o neurorizičnoj djeci, uz  razradu modela razvojne neuropsihologijske procjene („što je problem“) i  postavljanje novog modela razvojne neuropsihologijske psihoterapije („što je problem i kako ga riješiti“), s ciljem konkretne pomoći djetetu. Edukacija je ocijenjena visokim ocjenama kao izuzetno korisna za rad psihologa. Pozivamo Vas na nastavak edukacije u ovom području s novom temom „Izvršne funkcije i ponašanje kod neurorizične djece i djece s razvojnim teškoćama“, koja će se provesti u  dva dijela.

Edukacija je u ovom obliku namijenjena trajnom stručnom usavršavanju prvenstveno psihologa, ali i ostalih stručnjaka, koji rade s djecom s razvojnim rizicima i/ili teškoćama u razvoju. Program radionice je u prilogu, kao i Prijavnica. Sudionici će dobiti pismeni materijal.

Predavanje je bodovano sukladno Pravilniku Hrvatske psihološke komore (6 bodova za slušače).

                       

Termin održavanja edukacije (druga grupa)  – petak, 5. 7. 2019.

Predviđeni termin za 2. dio – listopad ili studeni, 2019.

 

Broj polaznika je ograničen na 25, kako bi svi sudionici imali priliku iznositi vlastita iskustva. Uz ponuđena znanja, edukacija uključuje i psihološku podršku stručnjacima u praksi.

Za prijavu na edukaciju molimo pošaljite ispunjenu Prijavnicu najkasnije do 3. 7. 2019.

                                   

Voditeljica edukacije dr. sc. Snježana Bilać, specijalist kliničke psihologije

                        e-mail: snjezana.bilac@zg.t-com.hrili snjezana.bilac@gmail.com

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2