Zapošljivost mladih psihologa

Potaknuti upitima mladih psihologa koji su nakon diplomiranja u potrazi za mogućnošću obavljanja vježbeničkog staža i što Hrvatska psihološka komora može poduzeti kako bi mladim psiholozima olakšala ulazak na tržište rada, dajemo sljedeći odgovor u cilju razjašnjavanja uloge Hrvatske psihološke komore.

Nakon što se psiholog vježbenik zaposli Komora se brine da vježbenika kroz prvu godinu staža stručno prati mentor po propisanom programu, kako bi se stekle odgovarajuće kompetencije za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti. To je jako važno, jer vježbenicima omogućuje najkvalitetniji transfer teorijskih znanja, koja su stečena na fakultetu, u praktične vještine, kako bi mogli korisnicima psiholoških usluga uistinu pomoći na maksimalno kompetentan način.

Što se tiče mogućnosti zapošljavanja mladih kolega nakon završetka studija, na to Komora nema direktan utjecaj. Naime, Komora ne može propisivati poslodavcima kvote zapošljavanja pripravnika, kao što to ne može niti jedna druga struka. Poslodavac raspisuje natječaje za zapošljavanje sukladno svojim konkretnim poslovnim potrebama, s time da mu za neka radna mjesta trebaju već samostalni stručnjaci (što dokazuju posjedovanjem osnovne dopusnice), a na neka druga, manje zahtjevna, može zaposliti i pripravnike. Komora poslodavcu nudi mogućnost da zaposli psihologa pripravnika, kojem u  njegovom radu pomaže mentor, koji može biti zaposlen i negdje drugdje, odnosno ne nužno kod istog poslodavca. To je važno, jer mnoge organizacije mogu zaposliti samo jednog psihologa, pa bi, da nema prethodno opisanog sistema, zapošljavanje mladih kolega bilo vrlo otežano. 

Sukladno prethodno navedenome, činjenica da od početka ove godine ima malo natječaja za zapošljavanje psihologa pripravnika, odnosno za stručna osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, nema nikakve veze s bilo kakvim postupkom Komore, niti ju bilo kakav službeni potez Komore može promijeniti. Njen razlog leži isključivo u tome da poslodavci trenutno ne potražuju psihologe pripravnike.

Prema podacima HZZZ-a o broju registriranih nezaposlenih psihologa/psihologinja, slobodnih radnih mjesta te ulaza i izlaza iz evidencije za razdoblje od 2014. godine do kraja prvog tromjesečja 2019. godine, vidljivo je da je broj registriranih nezaposlenih psihologa/psihologinja relativno stabilan i kreće se oko 200. Broj izlazaka iz evidencije prati broj ulazaka u evidenciju, pri čemu je izlaz nešto veći od ulaza. 2018. godina značajno odskače po broju slobodnih radnih mjesta za psihologe (821) u odnosu na prethodne, u kojima se ti brojevi kreću u rasponu od 476 do 622. Prema zadnjoj evidenciji o vježbenicima u HPK, tijekom prosinca 2018. godine, temeljem ugovora o radu zaposlio se 61 psiholog vježbenik, a temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 13 vježbenika. U prva tri mjeseca ove godine, temeljem ugovora o radu s vježbeničkim stažem započelo je 30 vježbenika, a temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 7 vježbenika, i to u gotovo svim područjima psihologijske djelatnosti (školska, socijalna skrb, klinička, organizacijska). To znači da određena potražnja za psiholozima pripravnicima ipak postoji. 

Hrvatska psihološka komora poduzima sustavne aktivnosti na podizanju svijesti kod hrvatskih poslodavaca o važnosti i korisnosti zapošljavanja psihologa, s čime će i dalje nastaviti. Mladim kolegama preporučamo da pomno prate natječaje te da budu strpljivi, jer prema statistikama, od završetka fakulteta do prvog zapošljavanja može proći i više mjeseci, pa i godina dana. Želimo im da se ubrzo u većoj mjeri pojave i natječaji u kojima poslodavci traže psihologe pripravnike. Nadalje preporučamo mladim kolegama i da proaktivno šalju svoj životopis agencijama za zapošljavanje, kao i željenim poslodavcima, kako bi ih stavili u svoju bazu i uzeli u razmatranje kod pojave budućih prilika.

Nadamo se da će mladim kolegama ovaj odgovor pomoći u pronalaženju željenog posla! 

Hrvatska psihološka komora

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2