Poziv na tribinu „Zaštita prava i dobrobiti djeteta“ - 22.3.2019.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ZLATAR BISTRICA
Stjepana Radića 2, Zlatar Bistrica

KLASA: 551-03/19-01/24
URBROJ: 2211-31-01-03-19-4

Zlatar Bistrica, 06.02.2019.

 

Poštovane kolegice i kolege, poštovani suradnici!

Povodom obilježavanja međunarodnog dana socijalnog rada

Pozivamo Vas

na stručna predavanja na tribini

„Zaštita prava i dobrobiti djeteta“

koji će se održati dana

22.03.2018. godine  (PETAK) u 11,00 -14,15 sati

u prostorijama Općine  Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56,

dvorana za sastanke na polukatu.

 

Održavanje skupa prijavit će se Hrvatskoj komori socijalnih radnika te Komori psihologa radi bodovanja stručnog usavršavanja, a prema potrebi i drugim Komorama.

Sudjelovanje na stručnoj tribini besplatno je za sve sudionike te će se istima uručiti potvrde o sudjelovanju.

Predavanje će održati savjetnice Pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović i Ester Radmilo.

Prijava sudionika je obavezna. Rok za prijavu je 11.03.2019.godine. Prijave molim slati na e-mail: czss-zlatarbistrica@kr.t-com.hr.

Program rada šaljemo Vam u privitku.

Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se Vašem dolasku!

                                                                                                   RAVNATELJICA              

    Marija Kurtanjek Balić, dipl.soc.radnica

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZLATAR BISTRICA

ORGANIZIRA  STRUČNA PREDAVANJA NA TRIBINI

 

„ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJECE““

Zlatar Bistrica, V. Nazora 56, dvorana na polukatu

 

PROGRAM RADA

22.3.2019. GODINE

 

  • 11,00 – 11,10

Uvodna riječ organizatora

  • 11,10-11,25

Lidija Petrović, savjetnica Pravobraniteljice za djecu – Predstavljanje Ureda Pravobraniteljice za djecu

  • 11,25 – 12,00

Lidija Petrović, savjetnica Pravobraniteljice za djecu – Najbolji interes djeteta ( pravo na život u obitelji, pravo na sudjelovanje u postupcima,…)

  • 12,00-13,00

Ester Radmilo, savjetnica Pravobraniteljice za djecu, mag. iur. – Pravo djeteta na zaštitu od nasilja (u obitelji, odgojno-obrazovnim institucijama, međuresorna suradnja, Protokoli…, dokumenti..)

  • 13,00-14,00

Rasprava

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2