Otvorena savjetovanja


PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADAMA HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE


Poštovani,

Radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15), objavljuje se prijedlog Odluke o naknadama Hrvatske psihološke komore.

Prijedlog Odluke izrađen je zbog planiranog smanjenja naknada i njime se uređuju naknade za postupke koje Komora provodi u izvršavanju povjerenih joj javnih i drugih ovlasti (upisi, brisanja, promjene, potvrde i dr.).

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst prijedloga Odluke o naknadama možete dostaviti najkasnije do 16. srpnja 2021. godine na e-mail adresu: hpk@psiholoska-komora.hr s naznakom „Primjedbe na prijedlog Odluke o naknadama.“

S poštovanjem,

Hrvatska psihološka komora


Prilog: Prijedlog Odluke o naknadama Hrvatske psihološke komore (.pdf, 65 KB) 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2